Detta projekt är genomfört inom ramen för Interreg-projektet Marifus och är delfinansierat av EU. Marifus är en satsning på samverkan inom turism och besöksnäring i fyra attraktiva områden präglade av vatten: Limfjorden och Vendsyssels Kattegattkust i norra Danmark, samt Trollhätte kanal med Vänern i västra Sverige. Läs mer på www.marifus.se

 

Projektledning

Tommy Gustafsson – Manus, AD & Design
Linus Lundberg – Manus & Ljudproduktion

Medverkande

Rolf Johansson, Vattenfall Västsveriges Veteraner – uppläsare
Maria Zeffer Johnsson, dramapedagog – uppläsare
KG Malm, skådespelare – uppläsare
Wolf Clarke, Nohabs Ångloksklubb – uppläsare
Albin Zingmark – skådespelare
Madington – Programmering spelare
Malin Husár – Manus intro  

Expertis, Trollhättans historia

Rolf Johansson, Vattenfall Västsveriges Veteraner – vägledning
Jonas Lundberg, Författare – vägledning
Annika Hjortkap, Innovatum – vägledning
Wolf Clarke, Nohabs Ångloksklubb – vägledning
Lars Johansson, Nohabs Ångloksklubb – vägledning
Christer Götesson, Insikten – vägledning

Projektansvarig

Henrik Olsson, Innovatum